CU BEST การทดสอบเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<div align="center"><font color="#000000"><font color="#ff0066" face="Verdana" size="2"><strong>------------------------------------------------------------------------------------- </strong></font></font><br />  </div> <div><font color="#000000"><font face="Verdana"><font size="2"><font color="#ff0066"><strong>CU BEST:</strong></font> การทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Regular, Young Executive, สาขาการจัดการการบิน), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติคส์) และหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต </font></font></font></div> <div><font color="#000000" face="Verdana" size="2"><strong> </strong></font></div> <div><font color="#000000" face="Verdana" size="2"><strong>ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ</strong></font></div> <div><font color="#000000" face="Verdana" size="2"> </font></div> <div><font color="#000000" face="Verdana" size="2">1. วิเคราะห์ธุรกิจ         จำนวน 50 ข้อ 250 คะแนน</font></div> <div><font color="#000000" face="Verdana" size="2">2. คณิตศาสตร์           จำนวน 50 ข้อ 250 คะแนน</font></div> <div> </div> <div><font color="#000000" face="Verdana" size="2"> </font></div> <div><font color="#000000"><font face="Verdana"><font size="2"><strong>คะแนนรวมทั้งสิ้น 500 คะแนน</strong> โดยคะแนนขั้นตำที่สามารถสมัครได้ จะกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร </font></font></font><font face="Verdana" size="2"> </font></div> <div><font face="Verdana" size="2">ใน 1 ปี จะมีการจัดการสอบ 5 ครั้งเท่านั้น คะแนนสอบสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี</font></div> <div><font face="Verdana" size="2">ตรวจสอบวิธีการสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ </font><a href="http://www.mbachula.info/"><font face="Verdana" size="2">https://mba.cbs.chula.ac.th/</font></a></div> <div><a href="http://www.mbachula.info/mba_program.asp?nid=12" target="_blank"><img alt="" border="0" height="11" src="http://www.ninenic.com/smileys/readmorewb.gif" title="" width="67" /></a></div> <div><strong><font color="#ff0066" face="Verdana" size="2">------------------------------------------------------------------------------------- </font></strong></div> <div><strong><font color="#ff0033">CUBEST:English Version :</font></strong></div> <div>CU-BEST is an examination aiming to evaluate the analytical thinking ability in business administration. The test has the same format as the GMAT which all questions have the business context. There are three parts in the exam : Business Analysis, Mathmatics, and IQ test. CU-BEST English version score is required for the application of Graduate programs : " MBA English Program " only. The exam score is valid for two years. There are twice a year of exams schedule open for application before a period of application in MBA English Program.</div> <div><a href="http://www.mbachula.info/mba_program.asp?nid=13" target="_blank"><img alt="" border="0" height="11" src="http://www.ninenic.com/smileys/readmorewb.gif" title="" width="67" /></a></div>

ClubSmart เปิดสอนและแนะแนวการสอบ CU BEST และ CU BEST ENG โดยนิสิตเก่า MBA และ MIS(IT in Business) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นการวิเคราะห์แนวข้อสอบ และทฤษฎีคณิตศาสตร์ เนื้อหาเข้มข้น เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น ซึ่งผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนมานาน และทางทีมงานมีการปรับปรุงข้อมูลข้อสอบทุกครั้งที่มีการสอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
 
สอนสดทุกครั้ง   ครบทั้ง 2 ส่วนเนื้อหา ที่ใช้ในการสอบ

   ติว CU BEST สมัครด่วน !!!  สำหรับการสอบครั้งต่อไป

 
          CU BEST           : คณิตศาสตร์  วิเคราะห์ธุรกิจ
                                         : พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่า CU BEST ครั้งล่าสุด
       
         คอร์สเรียน  เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังต้องการสอบ CU BEST และ CU BEST (Eng.)
             การเรียนการสอน : ฟื้นฟู ทบทวนคณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบปีใหม่ล่าสุดทุกครั้งของการสอน
            รวมถึงครอบคลุมทั้งในส่วนของ IQ และ วิเคราะห์ธุรกิจ

โดยศิษย์เก่า MBA และ MIS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์สอนมากมาย 

พร้อมถ่ายทอดเทคนิค การสอนที่เข้าใจง่าย และดูแลอย่างใกล้ชิด  

(จำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น)   ผู้สนใจ กรุณาชำระค่าเรียน มาที่ :  
          -  ธนาคารกรุงเทพ สาขา จามจุรี สแควร์                       เลขที่บัญชี 939-0-11255-6     ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์  / หรือ
          ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซีอ่อนนุช                      เลขที่บัญชี 895-2-12908-3     ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์  / หรือ
          -  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เพลินจิต                        เลขที่บัญชี 059-2-86137-8      ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์ / หรือ  
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เซ้นทรัล เวิลด์             เลขที่บัญชี 511-1-20466-4      ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์
พร้อมกรอกข้อมูลหน้า Application form online และรอตอบกลับทาง Email ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
 

ผู้ที่สนใจเรียน กรุณา download ใบสมัคร  ชำระเงิน 
และโทรมายืนยันที่ 083-145-4444 หรือ clubsmart_cu@yahoo.com