Club Smart  *CU BEST & SMART 2*
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี,โท 

 


หลักสูตรปริญญาโท ที่ CU BEST ไม่จำกัดคะแนน จะเป็นการ Ranking คะแนนจากสูงไปต่ำ ตามจำนวนคนที่เรียกสัมภาษณ์

เปิด Course ใหม่  CU BEST ภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบรอบ 2566  

 รับรองผล 350+ ถ้าคะแนนไม่เป็นที่พอใจ เรียนใหม่ได้ฟรีภายใน 1 ปี

(ใช้เอกสารเดิม 0 บาท /  ต้องการเอกสารใหม่ 500 บาท)


 

เตรียมสอบ CU BEST ครั้งที่ 1/2567


24 มีนาคม 2567Course CU BEST Simulation

 
Course CU BEST
Simulation
การสอบ เวลา ราคา หมายเหตุ
สอบ CU BEST

ONLINE

ข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ
-วิเคราะห์ธุรกิจ 50 ข้อ
-คณิตศาสตร์ 50 ข้อ


 
 3 ชั่วโมง
 

 1,000 บาท

 

รู้คะแนนภายใน 1 วันทำการ
เจาะลึกเเนวคำถามที่ทดสอบ

แยกข้อสอบที่ทำได้, ทำไม่ได้ และไม่ได้ทำ
แยกส่วนวิเคราะห์ธุรกิจและคณิตศาสตร์

ผู้สอบสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง ส่วนที่ขาดได้


 
 
Course CU BEST ZOOM
รหัส BASIC
รอบสอน เวลา ราคา หมายเหตุ
เตรียมสอบ CU BEST basic

Onsite @ Starbuck Summer
 Hill Prakanong

10, 17 กุมภาพันธ์  2567
2, 9 มีนาคม 2567


เฉลยข้อสอบ VDO
9:00-15:00
พัก 1 ชม. 

 

 7,500 บาท
รวมเอกสาร
 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเลขให้เร็วขึ้น
ควรมีความรู้เรื่องเลข

สอนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด
 การใช้เทคนิคทำข้อสอบ

**เปิด Course เมื่อมีผู้สมัคร 5 คนขึ้นไป**


 
 
Course CU BEST VDO
รหัส BASIC 
รอบสอน เวลา ราคา หมายเหตุ
เตรียมสอบ CU BEST
24 Hours

VDO

Clip VDO
1 ปีหลังจากสมัคร

 

 5,000 บาท
รวมเอกสาร
(จัดส่งภายใน 3 วันทำการ)
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเลขให้เร็วขึ้น
ควรมีความรู้เรื่องเลข

 การใช้เทคนิคทำข้อสอบ

สามารถ Login ผ่าน Email ได้ภายใน 1 ปี

 
 

กำหนดการและตารางสอบ CU-Best ปี 2567

ครั้งที่ เริ่มรับสมัครONLINE ปิดรับสมัคร ประกาศผังสอบ วันสอบ เวลา
1/2567 1 กุมภาพันธ์ 67 13 มีนาคม 67 20 มีนาคม 67 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 67 9-12 น.
2/2567 1 เมษายน 67 1 พฤษภาคม 67 8 พฤษภาคม 67  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 67 9-12 น.
3/2567 1 มิถุนายน 67 3 กรกฏาคม 67 10 กรกฏาคม 67 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 67 9-12 น.
4/2567 1 ตุลาคม 67 13 พฤศจิกายน 67 20 พฤศจิกายน 67 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 67 9-12 น.
 

หมายเหตุ * :

* ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถใช้ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ในรอบนั้นๆได้ เช่นวันสอบตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2565
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้

CU-BEST (Eng) 2020 Schedule

ROUND APPLICATION PERIOD ANNOUNCE ID-TEST 
AND PLACE
EXAM DATE TIME
1/2024 Feb 1 - Mar 8, 2024 Mar 13, 2024 Sunday, Mar17, 2024 9-12pm
2/2024 Nov 1 - Dec 5, 2024 Dec 11, 2024 Sunday, December 15, 2024 9-12pm

โปรโมชั่น

               พิเศษ สมัครเป็นแพ็ก
              - สมัคร 2 คน รับส่วนลด คนละ 200 บาท
              - สมัคร 3 คน รับส่วนลด คนละ 400 บาท
              - สมัครตั้งแต่ 4 คน รับส่วนลด คนละ 600 บาท

 

สอนโดยศิษย์เก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์สอนมากมาย พร้อมถ่ายทอดเทคนิค 
                              การสอนที่เข้าใจง่าย และดูแลอย่างใกล้ชิด  (จำนวนจำกัด)

คอร์สเรียน    เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังต้องการสอบ CU BEST และ SMART 2 
                         การเรียนการสอน : ฟื้นฟู ทบทวนคณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบปีใหม่ล่าสุด      
                         ครอบคลุมทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ธุรกิจ
                         เรียนผ่าน Program ZOOM (Live)
                         สามารถเรียนผ่าน VDO ได้โดยสอบถามจากผู้สอน   


 


 


MS in Marketing 15
MBA English 15
MBA Regular 39
MBA Young-Exe รุ่น 27/1, 26/2
ทุกคนที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์หลักสูตร
ที่เรียน CU BEST และ SMART II


ขอเเสดงความยินดีกับน้องๆ Clubsmart
- CU BEST
MBA Young-Exe CHULA - CU BEST
MBA English CHULA - CU BEST
MS In Marketing CHULA - CU BEST
MBA THAMMASAT - SMART II
MIM THAMMASAT - TBS

MBA Regular CHULA- CU BEST

ปีการศึกษา 2562

 
กันตพร ศรีมโนธรรม Y-exe 23/1
ขนิษฐา เลิศรัชตากร Y-exe 23/1
จารุพัฒน์ รังสิกุล Y-exe 23/1
นันทนัช เทพบัญชาพร Y-exe 23/1
ธภัชชา ธเนศวร Y-exe 23/1
ปวีณา ทัฬหภัค Y-exe 23/1
พรประเสริฐ ชินอัศวหิรัญ Y-exe 23/1
พีระพัฒน์ สังข์สุนทร Y-exe 23/1
วีรธา หีบโอสถ Y-exe 23/1
ศศิธร จันทร์เด่นดวง Y-exe 23/1
สันต์ พู่พิทยาสถาพร Y-exe 23/1
สิริลักษณ์ เจริญนพคุณศรี Y-exe 23/1
อาวินน์รดา วรพิทักษานนท์ Y-exe 23/1
อินทุอร อนุพันธนันท์ Y-exe 23/1
ศิรัญญา สัวสดิ์ชัยพงษ์ MKT 11
พิมพ์ลภัทร์ ถาวรวัตร์ Y-exe 22/2
ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์     Y-exe 22/2
ณัฐิยา ยงวงค์สุนทร Y-exe 22/2
ดาราพร อึ้งสุทธิพรชัย Y-exe 22/2
ธันย์ณภัทร วงศ์สนันท์ Y-exe 22/2
นันทนัช เทพบัญชาพร Y-exe 22/2
นัยน์ชนก พรอำนวยทรัพย์ Y-exe 22/2
ปฏิภัทร บุญจับ Y-exe 22/2
ปรมาภรณ์ รักษ์งาร Y-exe 22/2
วิชุตา บางทิพย์ Logistic 2558
ไอร์ลดา พรพิพัฒน์ธนา Logistic 2558
ประภัสสร ไตรแสงรุจิระ Reg 34
ศศิโสม อัครวิบูลย์ Reg 34
ณัฐธิดา จักรภีร์ศิริสุข Reg 34
ณิชา โชตินิคม Reg 34
ณัฐธวัช โสภณจตุพร Y-exe 22/1
กนกวรรณ ฉายเรือง Y-exe 22/1
เกียรติพันธ์ ศรีจันทวงศ์ Y-exe 22/1
จิตรานุช ชัยศรีพิพัฒน์ Y-exe 22/1
จีรนันท์ โลหะรังสิกุล Y-exe 22/1
ชนุตตา สุขเสริมทรัพย์ Y-exe 22/1
เต็มสิริ ทองศิริพันธ์ Y-exe 22/1
นิษณา มณีจุฑากร Y-exe 22/1
ปฏิภัทร บุญจับ Y-exe 22/1
ประภัสสร ไตรแสงรุจิระ Y-exe 22/1
มนัญญา นิจถาวร Y-exe 22/1
วารวิภา รุ่งมงคล Y-exe 22/1
สุธีธิดา อ๋อสกุล Y-exe 22/1
สุรัสวดี เกตุทัต Y-exe 22/1
อภิสิทธิ์ แย้มยิ้ม Y-exe 22/1
จิดาภา แย้มยิ้ม Y-exe 22/1
จิระโชติ ปัทมานุช MKT 10
ภัสสร เฟื่องกำลูน MKT 10
เอกรินทร์ ตั้งประสพสุช MKT 10
ศรัญญา ลิ้มศิริวัฒน์ MKT 10
นิษณา มณีจุฑากร MKT 10
สุธีธิดา อ๋อสกุล MKT 10
บัญชา พิชัยบัณฑิตกุล MKT 10
พิมพ์พจี ธัชธรรมกุล MKT 10
ประภัสสร ไตรแสงรุจิระ MKT 10
ปิยะนุช ปฐมศิริ MBA-TU 2558
ปรัตถกร ทรัพย์ประภา MBA-TU 2558
ณัฐพร เวชจตุพร MBA-TU 2558
ลิตรา จารุเธียร MBA-TU 2558
ปฐมพร ทรงสุโรจน์     MBA-TU 2558
ธัญมัย ธรรมคุปต์ MBA-TU 2558
เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ MBA-TU 2558
รัตติญา สิทธิศักดิ์ MBA-TU 2558
ณธีพัฒน์ จารุศรีพัฒน์ Y-exe 21/2
ณัฐวุฒิ ตั้งงามวิทยกุล Y-exe 21/2
ดาราพร อึ้งสุทธิพรชัย Y-exe 21/2
ธัญวดี เพชราบรรพ์ Y-exe 21/2
นภสร จิตสุทธิภากร Y-exe 21/2
ปวีณ สถาปนพงษ์ Y-exe 21/2
สิริกานต์ สว่างนพ Y-exe 21/2
หริกานต์ คูสุวรรณ Y-exe 21/2
อรนุช ศรีปัญญาเดช Y-exe 21/2
อริสา ลิ่วแสงทอง Y-exe 21/2
ธัญญา พูนศรี MIS 2557
พัชรี วงบุญ MIS 2557
กาญจนา กิตติกนกรัตน์ MBA English # 9
มนัสสนันท์ ไชยเสน MBA English # 9
วิรัญญา ตั้งอมรศิริ MBA English # 9
วรพล แวววรวิทย์ MBA English # 9
ลาภิน ลาภมาก MKT9
อริสา ลิ่วแสงทอง MKT9
ฐิติรัตน์ อัศวนิเวศน์ MKT9
พิมลรัตน์ ชินประสิทธิ์ชัย MKT9
อลิษา อิทธิพร MKT9
ธนเดช แสงมีสินสกุล MKT9
ปภัสรา กาญจนสุนทร MKT9
พรทิพย์ อ่อนพานิช MKT9
มนต์ทิพย์ เศรษฐ์ธนานนท์ MKT9
สุมนา หวังชูธรรม MKT9
ธนกร มหธราดล Y-exe 21/1
พรจุติ ทรวงแก้ว Y-exe 21/1
มนัสสนันท์ ไชยเสน Y-exe 21/1
ลาภิน ลาภมาก Y-exe 21/1
วรพล แวววรวิทย์ Y-exe 21/1
สิทธิธัช รักสัตย์ Y-exe 21/1
ชัยวณิช ชนะชัยไพบูลย์ Y-exe 21/1
ธันยบูรณ์ ตระกูลสมบุญ Y-exe 20/2
นิดาพร นาประดิษฐ์ Y-exe 20/2
พจน์นนท์ พิชัยจุมพล Y-exe 20/2
วราภรณ์ ทองคำ Y-exe 20/2
ศรัณยู นิตินันทพงศ์ Y-exe 20/2
อภิรัตน์ อังกุรนาค Y-exe 20/2
อัฉราพรรณ์ นวกานนท์ Y-exe 20/2
อีริค เดอร็อง Y-exe 20/2
ปาณสาร สุฐิติวนิช Y-exe 20/2
พุฒิพงศ์ เอกประสงค์ Y-exe 20/2
ชรินรัตน์ มงคลกุล Y-exe 20/2
บัญชัย จงมีลักษมี Y-exe 20/1
กานต์ธีรา ทิพชัย Y-exe 19/2
เกศศิณีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ Y-exe 19/2
พชรพรรณ ชินวงศ์ Y-exe 19/2
พานิช ไทยประสานทรัพย์ Y-exe 19/2
สรายุทธ อินทร์คง Y-exe 19/2
สุรพัฒน์ อัครสุวรรณชัย Y-exe 19/2
อธิป ประเทืองเศรษฐ์ Y-exe 19/2
กันต์กมล ลิ่มเศรษโฐ Y-exe 19/1
คณิน รุ่งวิชานิวัฒน์ Y-exe 19/1
พรชลิต ฐิติสมบูรณ์ Y-exe 19/1
วาสนา จันทร์เจริญ MBA Reg # 32
บูรณิน สุคนธ์ประดิษฐ์ MBA Reg # 32
ขวัญทิพย์ สันติเกื้อกูลวงศ์ MBA Reg # 32
สุภาพรรณ ศิริจินดาเลิศ MBA Reg # 32
กัลยรัตน์ กู้ศักดิ์สกุล MBA Reg # 32
กันตินันท์ ณัชชาจารุวิทย์ MBA Reg # 32
ขวัญหทัย โพธิคุณ MBA Reg # 32
ปรียานุช โอฬารวัฒนกุล MBA Reg # 31
กาญจน์สุดา เอื้ออารีวรกุล MBA Reg # 31
กรุณา ปัญญาตระกูล MBA Reg # 31
ศุทธกานต์ มิตรกูล MBA Reg # 31
โสวิชญา ชัชวาลย์ MBA Reg # 31
กุลนันท์ เทียมจรัส MBA Reg # 31
น้องอภิญญา ปิ่นแก้ว MBA Reg # 31
ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ MBA Reg # 30
วลัยพรรณ ศิริสุวรรณ MBA Reg # 30
จตุพร ทัศน์พันธุ์ MBA Reg # 30
พรนภา บุญฤทธิกุล MBA Reg # 30
พิมบุษพร สิงหอัศวรัตน์ MBA Reg # 30
พันธวุฒิ ถาวรพิชญไชย MBA Reg # 29
เธียรภัทร เลิศวัฒนวิมล MBA Reg # 29
จุฑารัชต รักษาพล MBA Reg # 29
บำรุงพงษ์ ชีวธนากรณ์กุล MBA Reg # 29
ณิฐชานันท์ เศรษฐธนนันท์ MBA Reg # 29
ศศินภา ลาภชัยเจริญกิจ MBA Reg # 29
ยุทธภูมิ พุทธวงค์ MBA Reg # 28
รัตติกาล ตะโกเมือง MBA Reg # 28
กัลยรัตน์ กู้ศักดิ์สกุล MS in MKT # 8
จุฑารัตน์ ชาญชะโรจน์ MS in MKT # 8
ชนม์นิภา โถน้อย MS in MKT # 8
ผุสดี แสงศิริฉาย MS in MKT # 8
พุฒิพงศ์ สุทธิมาลา MS in MKT # 8
ศรัญวลี ทองมั่น MS in MKT # 8
อภิวรรณ คงวิริยะวศิน MS in MKT # 8
สุนทรี บุญชัย MS in MKT # 8
สมเกียรติ ครูฑดำรงชัย MS in MKT # 8
จุฑารัตน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ MS in MKT # 7
วิรังรอง ไชยชนะ MS in MKT # 7
รุ่งตะวัน อิทธิภาคกุล MS in MKT # 7
ชุติมณฑน์ สุวิทย์วงศ์ MS in MKT # 7
จันทน์วิสา จิรภาสพงศส MS in MKT # 7
กัญขจี มี้เจริญ MS in MKT # 7
นภิศา หวังอารีกุล MS in MKT
วีรวรรณ วุฒิวรนันท์ MS in MKT
พันธวุฒิ ถาวรพิชญไชย MS in MKT
 
หริกานต์ คูสุวรรณ Reg 35
นันทวัน หมู่สกุล Reg 35
กวิตา ขวัญมงคลศิลป์ Reg 35
ณัฐพร ซาไก Reg 35
ศศวรรณ พันธ์สุขุมธนา Reg 35
ธนเดช เชาว์จิรพันธ์ MBA English # 11
พีระพล ประกายศักดิ์ MBA English # 11
ณัชพล นนทิสกุล MBA English # 11
ไอริณ ดวงก์ MBA English # 11
ชิณวัชร์ สุกภัทราธรรม MBA English # 11
อนินทิตา เเจ่มไพบูลย์ MBA English # 11
กันตพร ศรีมโนธรรม MKT 11
อินทุอร อนุพันธนันท์ MKT 11
ฉัตราภรณ์ ฉัตรวิชัย MKT 11
ชิดกมล สกลวิภาค MKT 11
พีรภัทร ชัยชาติ MKT 11
พิชัย ทัศนพรสถิต Y-exe 22/2
เพ็ญอาภรณ์ จิตต์อนงค์     Y-exe 22/2
มาริสา สุทธาโรจน์ Y-exe 22/2
ศศิธร จันทร์เด่นดวง Y-exe 22/2
สลิลทิพย์ เหล่าสุทธิ Y-exe 22/2
สิริกานต์ สว่างนพ Y-exe 22/2
สุธีธิดา อ๋อสกุล Y-exe 22/2
อุรชา บุญศรี Y-exe 22/2
ธนะพันธ์ เหลืออัมพร Logistic 2558
จุฬาวรรณ์ ดอกไม้งาม Logistic 2558
มนัญญา นิจถาวร Reg 34
จิระโชติ ปัทมานุช Reg 34
อินทุอร อิสระประศาสน์ Reg 34
กานต์ชนก บุญยืนยงสกุล Reg 34
อภิษฎา กุศลศิลป์ MBA English # 10
อภิสิทธิ์ ธิติสิริเวช MBA English # 10
ชิณวัชร์ สุกภัทราธรรม MBA English # 10
ชนรดี ปิยภาณีกุล MBA English # 10
อินทุอร อิสระประศาสน์ MBA English # 10
กานต์ชนก บุญยืนยงสกุล MBA English # 10
กนกวลัย บดิการ MBA English # 10
ณัฐชัย แวดวงธรรม MBA English # 10
นันทรัตน์ ชาญชาคริตพงศ์ MBA English # 10
พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ MBA English # 10
พีระพล ประกายศักดิ์ MBA English # 10
ภูริตา ศรีวิทิตกุล MBA English # 10
แพรว มนตรีพิริยาภรณ์ MBA English # 10
รัสรินทร์ กิตติ์อัครโกสิน MBA English # 10
สุธีธิดา อ๋อสกุล MBA English # 10
วารวิภา รุ่งมงคล MBA English # 10
ณัฏฐรินีย์ วีรพัฒนวงศ์ MKT 10
สุรัสวดี เกตุทัต MKT 10
ธัญชน ออมทวีพูนทรัพย์ MKT 10
ภัทรา อุดมกัลยารักษ์ MKT 10
อรุณรุ่ง ลิมปวัฒนสุข MKT 10
อรุณี เกษมไพบูลย์สุข MKT 10
ณัฐา ฟูตระกูล MKT 10
วารวิภา รุ่งมงคล MKT 10
เมษิยา จันทรคุปต์ MBA-TU 2558
ประภัทร น้อยโสภา MBA-TU 2558
ฐิดา แสงดวงมาศ MBA-TU 2558
อัครพงศ์ ตระการศิรินนท์ MBA-TU 2558
กรกมล แสงจันทร์ฉาย MBA-TU 2558
ปฐมพร ทรงสุโรจน์ MBA-TU 2558
กรกมล แสงจันทร์ฉาย HRM-TU 2558
ปกเกศ บัณฑิตเจริญเลิศ HR-CMMU 2558
ศิรดา จรดล Reg 33
ฐิติรัตน์ อัศวนิเวศน์ Reg 33
อัญชิสา สว่างอำไพพงษ์ Reg 33
ปฐวี หมู่สกุล Reg 33
ประถมา ชนะรัชชรักษ์ Reg 33
ปภัสรา กาญจนสุนทร Reg 33
สุธีรา ตั้งชีวินเสถียร Reg 33
วลีรัตน์ ระวังถ้อย Reg 33
มกร สรพิพัฒน์เจริญ Logistic 2557
นัยนา สุขะปานนท์ Logistic 2557
พชรพล เก็งทอง Logistic 2557
จุฬาลักษณ์ ศรีประจิตติชัย Logistic 2557
ธัญญา พูนศรี Logistic 2557
ปัทมา พัตรศาสน์ Logistic 2557
เจริญศรี ศิริประภาพรชัย MKT9
อัครพงศ์ อิงประพันธ์กร MKT9
วาทิตา ฤกษ์ไพสิฐกุล MKT9
คนึงนิจ โรจน์สืบศักดิ์ MKT9
สุภนิช อารีพานิชกุล MKT9
สลิลทิพ ด่านวิวัฒน์ MKT9
สุภาภัทร ช้างสุวรรณ MKT9
สุนทรี บุญชัย MKT9
อดิทัต วีรวินันทนกุล MKT9
ชมชื่น ถิรพรวิทูร MKT9
วรรณสิริ ศรีคำ MKT9
พิชญ์นาง เมนะวัฒน์ Y-exe 19/1
พิมพ์รพี ชคัตประกาศ Y-exe 19/1
พิมพาพร อัจฉริยเดชากุล Y-exe 19/1
รัชวรรณ น้อยเสวก Y-exe 19/1
พิชญ์นาง เมนะวัฒน์ Y-exe 19/1
จริยา นามศรี Y-exe 18/2
จุไร ศิริวารีรัตน Y-exe 18/2
ณัฏยา เนติธรรมากร Y-exe 18/2
นุชนลิน ตันสุวรรณรัตน์ Y-exe 18/2
วรัตม์ หงส์เทียมจันทร์ Y-exe 18/2
เอกวิทย์ จิตไทย Y-exe 18/2
กรรณิการ์ ฝ่ายจำปา Y-exe 18/1
ฉวีวรรณ์ อินเอี่ยม Y-exe 18/1
พรชลิต ฐิติสมบูรณ์ Y-exe 18/1
พรนภา บุญฤทธิกุล Y-exe 18/1
ศุภศิษฏ์ จงจิตต์ Y-exe 18/1
อัชฌา เกษมทรัพย์ Y-exe 18/1
พิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพัชร์ Y-exe 18/1
คณิต เกตุคง Y-exe 17/2
นพพร นโมเกษมสันต์ Y-exe 17/2
ปภัทร์ สิริแตงไทย Y-exe 17/2
เขมิกา อรัณยะนาค Y-exe 17/2
ศศิวรรณ อินวงศ์วรรณ Y-exe 17/1
นภิศา หวังอารีกุล Y-exe 16/2
กฤช ศรีสันต์ Y-exe 16/2
ภูริชญ์ ขวานเพชร Y-exe 16/2
คัคนางค์ วัฒนะภราดร Y-exe 16/1
วรรณวรางค์ วชิรวัฒนะธำรง Y-exe 16/1
อนงค์ทิพย์ เอิบประสาทสุข Y-exe 15/2
กิตติกร บูรพาชยานนท์ Y-exe 15/2
ศศิณี อมตกุลชัย MBA Reg # 28
ปานวาด นิรันดร์กุล MBA Reg # 28
รงรอง วลัญช์เสถียร MBA Reg # 28
วราภรณ์ ทิพย์พิทักษ์ MBA Reg # 28
ฟ้ากำหนด หัตถพันธุ์ MBA Reg # 27
จิตรินีย์ ฤกษ์ลัภนะนนท์ MBA English # 8
มนัสสนันท์ ไชยเสน MBA English # 8
ทศพล รอดยิ้ม MBA English # 8
วาทิตา ฤกษ์ไพสิฐกุล MBA English # 8
ก่องแก้ว ศิริวัฒโณ MBA English # 8
นาบุญ สรัคคานนท์ MBA English # 6
รัชวรรณ น้อยเสวก MBA English # 6
กิตติ ปิยะตรึงส์ MBA English # 5
มนต์สิริ ภมรพล MBA English # 5
ปภัทร์สิริ แตงไทย MBA English # 5
ศิวพร พุ่มมณี MBA English # 5
พนิดา เยี่ยมสมถะ MBA English # 5
ตรีนุช เขียนทอง MBA in Aviation
พิชญาพร ขันติบัณฑิต MBA in Aviation
ผานิต คงสิน MBA in Aviation
เสริมศรี สูงศักดิ์ MBA in Aviation
หทัยรัตย์ ยุวกมลศักดิ์ IT in Business
ตรีทศยส สิริพัชรสกุล IT in Business
อรนุช ภูริธียางกูร IT in Business
ศศินันท์ ใยประยูร IT in Business
พรรณระวี วิมลโนช IT in Business
มธุรส สิทธิมงคลการ IT in Business
ฉัตรสุดา ประเสริฐศิริสุข MS in MKT
จุฑารัชต รักษาพล MS in MKT
ชญานิน สุขสุพันธ์ MS in MKT
ปานวาด นิรันดร์กุล MS in MKT
รัตติกาล ตะโกเมือง MS in MKT
บัญชา พงษ์วิไลย์ MS in MKT
อภิชญา เทอญพระเกียรติ MS in MKT
รังสรรค์ อารีวิทยาเลิศ MS in MKT
วรพร สุธนะดิลก MS in MKT
วิสสุตา อ่องสุวรรณ การจัดการด้านโลจิสติกส์
สมหทัย พวงสมบัติ การจัดการด้านโลจิสติกส์
พลอยพราว ศรีเพ็ชร์ การจัดการด้านโลจิสติกส์
พันธวุฒิ ถาวรพิชญไชย การจัดการด้านโลจิสติกส์
ศิริกมล สุคันธมาลย์ การจัดการด้านโลจิสติกส์
ศศิธร มธุรพจน์พงศ์ การจัดการด้านโลจิสติกส์
ภริตา เดชะวรานนท์ การจัดการด้านโลจิสติกส์
ชลลดา หะสิตะเวช การจัดการด้านโลจิสติกส์
เธียรภัทร เลิศวัฒนวิมล การจัดการด้านโลจิสติกส์
ณัชปภา วัฒนสุทธิ์ การจัดการด้านโลจิสติกส์

 
  รับประกันคุณภาพ หากสอบ CU-BEST(Th) สามารถเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

วิธีการสมัคร
1.  ผู้สนใจ กรุณาชำระค่าเรียนเต็มจำนวน มาที่ :
          -  ธนาคารกรุงเทพ สาขา จามจุรี สแควร์             เลขที่บัญชี 939-0-11255-6   ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์  

          -  ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซีอ่อนนุช             เลขที่บัญชี 895-2-12908-3    ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์  
          -  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศก                    เลขที่บัญชี 234-2-19162-4    ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์ 
          -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เซ้นทรัล เวิลด์       เลขที่บัญชี 511-1-20466-4    ชื่อบัญชี นายจิระณัฐ จิรสิทธิ์

      2.  กรอกใบสมัครผ่าน Application form online

      3. โทรยืนยัน มาที่  083-145-4444 หรือ รอการตอบกลับจาก CLUBSMART ผ่านทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมง 


คะแนนสอบ CU BEST ก่อนเรียนกับ CLUBSAMRT
 

 
Project Image


คะแนน CU BEST หลังเรียนกับ CLUBSMART
 

 
Project Image